Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów

  • ewidencja kosztów i przychodów,
  • ewidencja środków trwałych,
  • ewidencja wyposażenia,
  • ewidencje podatku od towarów i usług,
  • przygotowanie deklaracji do rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
  • sporządzenie rozliczenia rocznego.