Obsługa kadrowo płacowa

  • list płac,
  • pasków wynagrodzeń,
  • imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
  • deklaracji ZUS,
  • deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4),
  • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS,
  • przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia,
  • nadzór nad dokumentacją kadrową – w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.