Wysokość ulgi na dziecko

Wysokość ulgi na dziecko

Wysokość odliczenia za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego wynosi:

– 92,67 zł (tj. 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej) na pierwsze dziecko (rocznie 1 112,04 zł, dziennie 3,09 zł),

– 92,67 zł na drugie dziecko (rocznie 1 112,04 zł, dziennie 3,09 zł),

– 166,67 zł na trzecie dziecko (rocznie 2 000,04 zł, dziennie 5,56 zł),

– 225,00 zł na czwarte i odrębnie taką samą kwotę na każde kolejne dziecko (rocznie 2 700 zł, dziennie 7,5 zł).