ulga na dziecko

Wysokość ulgi na dziecko

Wysokość ulgi na dziecko Wysokość odliczenia za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego wynosi: – 92,67 zł (tj. 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej) na pierwsze dziecko (rocznie 1 112,04 zł, dziennie 3,09 zł), – 92,67 […]